Home

Välkommen till I Rörelse!

I Rörelse är ett rörelsekollektiv för självskydd och naturlig rörelse i Dalby, Lund, Malmö. Vi träffas och tränar i olika konstellationer på olika platser och vid olika tidpunkter. Detta har vi gjort sedan 1998.

Våra instruktörer är certifierade i ett filippinskt självförsvar system som heter Pekiti Tirsia Kali och sedan 2018 stolta representanter av Pekiti Tirsia Tuhon Emeritus Uli Weidle egna personliga system Armadong Kali.

I Rörelse & Kali

Vi tränar framförallt för att vi tycker om att vara i rörelse, att ha roligt tillsammans och för att vi vill kunna försvara vår frihet, fysiska hälsa och integritet.

Vi uppnår detta genom att tillsammans träna ett kamp- och rörelsesystem som främjar livet, framgång och god hälsa.

Systemet är framförallt känt för sina självförsvarsmetoder och principer gentemot beväpnade angrepp, som tillsammans med de två andra framstående kännetecknen: pro-aktivitet och konstant rörelse, utgör grunden för vår träning.

Alla områden inom praktiskt självförsvar adresseras i vår träning: undvikande, flykt, förhandling och kamp; inget kampavstånd eller konfliktsituation glöms bort.

Eftersom själva målet med vår träning är att hjälpa människor att utveckla den inställning samt de attribut och färdigheter som behövs för ett liv i vårt moderna samhälle, och inte boxningsringen, så prioriterar vi kreativ problemlösning framför inövade mekaniska reflexer.

Ett axplock ur vår historia