Home

Välkommen till I Rörelse!

I Rörelse är ett rörelsekollektiv för självskydd och naturlig rörelse i Dalby, Lund, Malmö. Vi träffas och tränar i olika konstellationer på olika platser och vid olika tidpunkter. Hör av dig om du är intresserad av att röra dig med oss.

Våra instruktörer är certifierade i ett filippinskt självförsvar system som heter Pekiti Tirsia Kali.

Vår historia började i Trelleborg på hösten 1998 och  fortsatte i Lund på våren 2000 i.o.m bildandet av det vi idag kallar I rörelse och i år 2018 firar vi vårt tjugo års jubileum.

Om du vill veta mer eller är intresserad av att träna med oss så kontakta oss!

Glöm inte att gilla oss på facebook, så ser du snabbast när det händer grejer!

I Rörelse & Kali

Vi tränar framförallt för att vi tycker om att vara i rörelse, att ha roligt tillsammans och för att vi vill kunna försvara vår frihet, fysiska hälsa och integritet.

Vi uppnår detta genom att tillsammans träna ett kamp- och rörelsesystem som främjar livet, framgång och god hälsa.

Systemet är framförallt känt för sina självförsvarsmetoder och principer gentemot beväpnade angrepp, som tillsammans med de två andra framstående kännetecknen: pro-aktivitet och konstant rörelse, utgör grunden för vår träning.

Alla områden inom praktiskt självförsvar adresseras i vår träning: undvikande, flykt, förhandling och kamp; inget möjligt kampavstånd eller konfliktsituation glöms bort.

Eftersom själva målet med vår träning är att hjälpa människor att utveckla de attribut och färdigheter som behövs för ett liv i vårt moderna samhälle, och inte boxningsringen, så prioriterar vi kreativ problemlösning framför inövade mekaniska reflexer.

Ett axplock ur vår historia

Annonser